Aprender Jujutsu

0,00

Descarga aqui

Description

App para aprender jujutsu online desde 6ºkyu hasta cinturón negro 3º dan. En esta aplicación encontrarás videos de kata y técnicas desde 6ºkyu hasta cinturón negro 3º dan Con kata cómo:

Seoi Gama, Gyakute Nage, Kimon Nage, Ate komi, Kocho Dori, Nichi Geki, Gekkan, Uryo, Unjaku, Karai, Arakoma, Kasoku, Yume Makura, Iso Gaeshi, Kimon, Shunsoku, Ichi Geki, Chingan, Mizu Guruma, Ko Boku, Washi Otoshi, Koshi Guruma, Yotsu De, Kei To, Kata Ginu, Sode Tsuki, Uchi Komi,Uranami, Katanami, Kasumi Gake, Yama Arashi, Tatsunami, Shiho Dori,Sakugeki, Batsugi, Setto, Kakko, Tenchi, Katamaki,Ujaku, Seito, Dashin, Hosen, Hanetsurube, Horaku,Eri jime, Ryo Tsuri, Waki Tsuri, Aiki Ate, Aiki Nage, Tekagami, Arashi, Morote Gaeshi, Furi komi,Seion, Suiyoku,Suisha,Kubiwa,Kataho,Tatsumaki,Yokuto,Ogyaku,Koyoku,Shito,Hoteki,Keto,Koku,Danshu,Danshi,Hanebi,Teimyaku,Sattei,Hiki Otoshi,Kakae Komi,Kote Gaeshi,Katamuna Dori,Ryomuna Dori,Seoi Gama,Yume Otoshi,Ho Setsu,Iso Arashi, etc..

En total habrán más de 300 técnicas y katas

En la app encontrarás toda la información acerca de los cursos online, los dojos, las técnicas y katas y las escuelas

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aprender Jujutsu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CONTACTAR

En este momento no estamos disponibles pero si nos dejas un mensaje, nos pondremos en contacto lo antes posible

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?